Optimalizace přímého pohonu posuvové osy pomocí hltiče vibrací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá aplikací třech metod omezení rezonancí kritických frekvencí a popisem jejich vlivu na rychlostní smyčku řízení lineárního motoru. K tlumení kmitání pokusného standu byl použit jak elektromagnetický hltič vibrací, tak i pružné uložení sekundárního dílu lineárního pohonu. Obě metody byly doplněny aktivováním Cauerova filtru v řízení motoru. Systematicky byla analyzována a vybrána měřící technika pro zjištění těchto frekvencí. Dále jsou v této práci popsány modely mechanické struktury a řízení pokusného standu. Jejich porovnání a modifikace byly prováděny v software Matlab®/Simulink®, stejně jako zpracování naměřených dat.
This diploma thesis deals with the application of three methods to limit resonances of critical frequencies and with a description of their influence on speed control loop of linear drive. The first damping method involved the use of an electro-magnetic tilger attached to the structure of stand on critical locations. The second method involved the use of a jerk decoupling in linear direct drives. A Cauer-filter that was activated in the controller of linear motor was added to both methods. The appropriate measuring technique for these frequencies was systematically analysed and selected. Further in this document models of mechanical structure and controlling are described. Matlab®/Simulink® software was used for the data processing and the modification of models according to the real structure.
Description
Citation
HRADIL, J. Optimalizace přímého pohonu posuvové osy pomocí hltiče vibrací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
de
Study field
Výrobní systémy
Comittee
apl. Prof. Dr.-Ing. Andreas Hirsch (předseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kolouch, Ph.D., Ph.D. (člen) Dr.-Ing. Holger Schlegel (člen)
Date of acceptance
2011-09-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO