Vliv vibrací na kvalitu snímků elektronového mikroskopu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá jedním z parazitních vlivů působících na elektronový mikroskop během pořizování snímků, a to vibracemi. Jejich vliv na kvalitu snímku je zásadní a proto je žádoucí zjistit původ vibrací a způsob, jakým se na zařízení přenášejí, a pokusit se je co nejvíce eliminovat. Součástí práce je měření, jehož účelem je prověření zdrojů vibrací nacházejících se na zařízení i mimo něj.
My thesis focuses on one the parasitic factors influencing an electron microscope during recording - i.e. the vibrations. Their impact on the quality of the shots is crucial and it is thus desirable to discover the origin of the vibrations and the way they are transmitted on the device and also to strive to eliminate this phenomen as much as possible. Measurements to estimate the source of vibration on the device as well as in its surrounding are a part of my work.
Description
Citation
ŠAFÁŘ, P. Vliv vibrací na kvalitu snímků elektronového mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jiří Bayer, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO