Analýza firmy vybranými metodami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem mé diplomové práce je analyzovat vybraný podnik a následně navrhnout možnosti zlepšení jeho situace. Postupně se budu v práci zabývat všemi aspekty, které s analýzou podniku souvisí. Při zpracování mé diplomové práce budu využívat teoretických poznatků získaných při studiu na Fakultě podnikatelské při VUT v Brně a využívat svých praktických zkušeností s analyzovaným podnikem.
The subject of my thesis is an analysis of the selected enterprise. Subsequently, ways of improving its situation will be proposed. In my work, I will gradually address all aspects of the company analysis. Working on my thesis, I will use theoretical knowledge gained while studying at the Faculty of Business at VUT in Brno, as well as practical experience that I have accrued working for the company.
Description
Citation
BOHATÁ, J. Analýza firmy vybranými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO