Teplotní vlastnosti elektrických strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného postupu pro simulaci teplotních vlastností (šíření tepla) elektrických strojů. Dále postupným překreslením reálného modelu stroje pomocí MKP a následné simulace v prostředí Ansys Workbench, podkladem byly reálné naměřené hodnoty. Podrobně seznamuje s dnes obvyklými metodami vývoje podobných problematik. Účelem této práce je, aby sloužila jako studijní materiál.
This bachleor's thesis is dealing with choosing of right consecution for simulation of thermal attributes (propagation of heat) in electrical machines. In next part, there is descripted redraw of the real model of machine with using FEM and following simulation in Ansys Workbench development environment. Base was the real measurement of asynchronous motor. In detail shows today's usual methods of development in similar problematics. Purpose of tihs Bachleor's thesis is to serwe as a study aid.
Description
Citation
BUŘIL, P. Teplotní vlastnosti elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Vaněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vrba, CSc. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma: Teplotní vlastnosti elektrických strojů. Prezentoval vytvoření modelu elektrického stroje, který byl následně převeden do programu ANSYS. Ukázal rozložení teploty uvnitř stroje a popsal způsob, jakým byla simulace provedena. Výsledky z měření porovnal s výsledky simulace a uvedl, za jakých podmínek. Student odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO