Marketingové aktivity pro vstup společnosti do nové lokality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu jihomoravského kraje v oblasti výkupu a zpracování kovového odpadu. Její první část se soustředí na nutná teoretická východiska. V druhé části je představena společnost TSR Czech republic s.r.o. a je provedena analýza obecného a oborového okolí s důrazem na analýzu konkurence. Výsledkem práce pak jsou návrhy aktivit, pro získání nových zákazníků a etablování společnosti na novém trhu, kde v minulém roce firma vybudovala nové strategické šrotiště.
This thesis analyzes the current situation of the market in the South Moravian region in the field of purchase and processing of metal scrap. The first part is focused on the necessary theoretical background. The second part presents a TSR Czech Republic, Ltd. and the analysis of general and professional environment with the emphasis on competition. The result of the work activities are suggestions for getting new customers and the establishment of a new market, where the company last year built a new strategic scrap yard.
Description
Citation
PALLA, J. Marketingové aktivity pro vstup společnosti do nové lokality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO