Aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na realizaci a popis aplikace pro měření zvukových efektů, které jsou implementované jako zásuvné moduly. Aplikace měří v časové oblasti impulsní charakteristiku, převodní charakteristiku efektů pro dynamickou úpravu signálu, dále zobrazuje průběhy náběhu a doběhu dynamických efektů. Ve frekvenční oblasti aplikace měří frekvenční spektrum signálu a frekvenční charakteristiku systému. Aplikace je doplněna o měření externích efektů pomocí ASIO rozhraní.
The term paper is focused on the implementation and description of the application for the measurement of sound effects, which are implemented as plug-ins. Application measures in the time domain impulse response, transfer characteristics of dynamic effects. Application also shows the waveforms of attack and release time. In frequency domain application measures the frequency spectrum of the signal and frequency response of the system. The application is accompanied by the measurement of external effects by ASIO interface.
Description
Citation
FRENŠTÁTSKÝ, P. Aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Balej, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Oponent 1: Jaký znáte hudební efekt, většinou řazený mezi modulační efekty, který využívá Dopplerova jevu? Oponent 2: Jaké je při měření celkového harmonického zkreslení použito kmitočtové rozlišení? Jaká je maximální odchylka skutečného kmitočtu i-té harmonické složky od kmitočtu koeficientu DFT použitého pro výpočet?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO