Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Téma bakalářské práce je ucelený rozbor jednotlivých druhů a metod obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Dále přehled vybraných nástrojových materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a faktorů ovlivňujících řezné prostředí. V závěru je uveden přehled firem, které se obráběním těchto materiálů zabývají.
The aim of this bachelor thesis is a comprehensive analysis of various types and methods of machining difficult-materials. In addition an overview of selected tool materials for machining difficult-materials and factors affecting the cutting area. At the end an overview of companies that are engaged in machining these materials.
Description
Citation
ŠEBELA, R. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Válcová plocha na obrobku z kalené oceli se má soustružit. Navrhněte řezný materiál nástroje. Měrná řezná síla a její kvantifikace. Technologická charakteristika ultrazvukového obrábění tvarových ploch. Jak lze hodnotit proces obrábění z hlediska kvalifikace třísky? S jakou přesností lze vyrábět pomoci technologie AWJ a LBM? Jaké nástroje se vyrábí převážně z těžkoobrobitelných slitin? Jaké technologie mají nedefinovatelnou geometrii břitu? Jaké jsou materiály používané pro brousící kotouče pro obrábění těžkoobrobitelných materiálu? Student dotazy zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO