Generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá datovou komunikací přes rozvody silnoproudého vedení (PLC). Je zde popsána technologie PLC, její základní rozdělení, současné možnosti využití, zdroje rušení a typy modulací. Rozebírá základní parametry přenosového vedení, pomocí kterých je možné vytvořit náhradní model vedení dvěma různými způsoby, matematickým modelem s vícecestným šířením signálu nebo pomocí dvojbranu s kaskádními parametry. Praktická část obsahuje měření přenosové funkce na různých topologiích. Změřené hodnoty jsou porovnány s numerickými modely. Dále byl vytvořen generátor přenosové funkce, který napodobuje vlastnosti reálné distribuční sítě.
This bachelor's thesis deals with data communication over powerline (PLC). It describes the PLC technology, its basic division, the current opportunity to use, the sources of interference and the types of modulation. It analyzes the basic parameters of transmission line by means of which it is possible to create the equivalent transmission line model in two different ways either the mathematical model with multipath propagation or by using two-port with cascade parameters. The practical part contains measurement transfer function on different topologies. The measured values are compared with the numerical models. Furthermore, the transfer function generator was created which simulates the properties real distribution network.
Description
Citation
VLČEK, J. Generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Jak probíhalo měření přenosových charakteristik, bylo měření provedeno vícekrát z důvodu chyb měření? Čím je způsobena velká odlišnost naměřených hodnot a teoretických hodnot u topologie 6 (cca od 6MHz)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO