Návrh okružní křižovatky v Horsens (Dánsko) a porovnání dánského a českého přístupu k návrhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh okružní křižovatky v Dánsku ve spolupráci s dánskou univerzitou VIA University College v Horsens a porovnání různých přístupů k řešení jednotlivých prvků okružních křižovatek v České republice a Dánsku. První část práce se zabývá vlastním návrhem okružní křižovatky a je zpracována vesměs v angličtině. Výkresová dokumentace je dvoujazyčná a je doplněna technickou zprávou v češtině. Druhou část práce tvoří porovnání dánského a českého přístupu k návrhu okružních křižovatek a zaobírá se nejdůležitějšími rozdíly které byly zjištěny při vytváření projektu.
The aim of this bachelor's thesis is design of roundabout in Denmark in cooperation with Danish university VIA University College in Horsens and comparison of different approaches to designing specific project solutions for roundabouts in Czech republic and Denmark. The first part of thesis is dealing with whole roundabout design and is made generally in English. All drawings are bilingual with added technical report in Czech. The second part of thesis consist of comparison of Danish and Czech approach to roundabout design and is dealing with the most important differences which were found during project.
Description
Citation
PĚKNICA, M. Návrh okružní křižovatky v Horsens (Dánsko) a porovnání dánského a českého přístupu k návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO