Zjištění pozice stanice v síti Internet pomocí veřejných lokalizačních databází

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o problematice lokalizace stanice v síti Internet se zaměřením na veřejné lokalizační databáze. Jsou zde probrány základy, jak obecně funguje lokalizace v Internetu i na základě jiných metod s důrazem na lokalizační databáze. Kde to bylo možné, je napsáno, jak se použité databáze sestavují a jak se udržují jejich záznamy aktuální. V praktické části je popsán postup vypracování funkcí na lokalizaci stanice a řešení problémů, které se během práce vyskytly. Na závěr je provedeno vyhodnocení přesnosti databází a porovnání databází s ostatními metodami.
This thesis is about host localization using public localization databases in the Internet and related problems. There is basic information how geolocation in general works extended with some other geolocating methods with focus on the geolocation databases. Where it was possible it was written how databases were created and kept up to date. In practical part is described the process how locating functions were made and what problems appeared. At the end is evaluated the accuracy of the databases and comparison between databases and other methods.
Description
Citation
SOUSEDÍK, T. Zjištění pozice stanice v síti Internet pomocí veřejných lokalizačních databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Balej, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Oponent 1: Jakým způsobem je ve vámi vytvořené aplikaci řešená ochrana při překročení maximálního počtu dotazů u placených databází? - není řešeno v rámci bakalářské práce, bylo navrhnuto několik možnosti jak by šlo vyřešit
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO