Zavedení managementu čistých komponent

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená diplomová práce s názvem „Zavedení managementu čistých komponent“ se zabývá analýzou současného stavu managementu čistých komponent ve vybrané organizaci, identifikací příčin vzniku nečistot ve výrobním procesu, navržení řešení a doporučených opatření. Veškeré podklady prezentované v diplomové práci byly shromážděny ve společnosti Mann+Hummel (CZ) s.r.o. zabývající se výrobou filtrů a oběhových systémů pro automobilový průmysl.
Presented thesis entitled “Cleanliness of components management implementation” with analysis of the currently applied cleanliness management system in the organization, identification of the root causes of contamination in production, suggestion of the possible solution and recommendation of actions. All material presented in this thesis were collected in Mann+Hummel (CZ) s.r.o., a producer of filters and fluid circuits for automotive industry.
Description
Citation
SOJÁKOVÁ, Š. Zavedení managementu čistých komponent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Metrologie a řízení jakosti
Comittee
Ing. Jaroslav Rajlich (předseda) doc. Ing. Leoš Bumbálek, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Ladislava Skýpalová, Ph.D. (člen) Ing. Marek Mitáček (člen) doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO