Měření parametrů přijímače pro digitální televizi DVB-T (set-top boxu)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na měření parametrů přijímače pro digitální televizi DVB-T tzv. set-top boxu. Práce se v úvodu zabývá stručnou teorií z oblasti komprimace a přenosu digitální televize. Dále jsou podrobně zpracovány informace k jednotlivým obvodovým řešením vybraného set-top boxu Humax F3-FOX T spolu s měřením jednotlivých parametrů dostupnou měřící technikou. Závěr práce je věnován konstrukční úpravě pro externí vyvedení signálů spolu se zpracováním metodiky měření.
The diploma thesis is focused on the measurement of selected parameters of the digital TV receiver DVB T, set top box. In the introductory part the work briefly deals with the theory of compression and transmission of the digital TV signal. Main part of the thesis contains detail information about individual circuits of the selected set top box Humax F3-FOX T and the results of measurements of individual parameters obtained from the available measuring devices. The final part of the thesis deals with the design changes necessary for creation of the external output for the signals and also with the methodology of the measurement.
Description
Citation
KOMENDA, J. Měření parametrů přijímače pro digitální televizi DVB-T (set-top boxu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO