Investiční životní pojištění a způsoby jeho optimálního nastavení pro klienty společnosti Partners For Life Planning, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku investičního životního pojištění a její praktickou aplikaci na vybranou skupinu 50 klientů společnosti Partners For Life Planning, a.s. Předmětem práce je stanovení optimálního nastavení pojistných částek pro případ smrti, trvalých následků úrazu, závažných onemocnění a invalidity pro klienty v různých životních situacích. Obsahem práce je i analýza pojistných produktů pěti komerčních pojišťoven, jejich vzájemná komparace podle zvolených kritérií a diskuze výsledků. Poté následuje konfrontace dosažených výsledků analýzy s nastavením pojistných programů u 50 klientů poradenské společnosti.
This thesis is engaged in questions of investment live insurance and its practical aplication for selected group of 50 clients of Partners For Life Planning, Corp. The scope of the thesis is the optimization of a sum insured setting by a death insurance, permanent accidental disability, serious illness and disability for people in various life situations. It includes insurance company offer in scope of investment life insurance, their comparision for engaged criteria and discussion of results. And than it confronts these results with a group of 50 life insured people.
Description
Citation
CHROMÁ, Z. Investiční životní pojištění a způsoby jeho optimálního nastavení pro klienty společnosti Partners For Life Planning, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO