Produkce odpadů v Novém městě na Moravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá rozborem produkce odpadů v lokalitě Nové Město na Moravě. Teoretická část obsahuje všeobecný pohled na odpadové hospodářství, jejich dělení podle různých hledisek, základní pojmy a legislativu odpadového hospodářství. Praktická část je samotný rozbor vyprodukovaného odpadu v této lokalitě za rok 2009, 2010 a 2011, který je doplněn o zpracování výsledků mnou vytvořeného dotazníku.
The work deals with the analysis of waste site in town Nové Město na Moravě. The theoretical part contains a general view of waste management, distributed according to different perspectives, basic concepts and waste management legislation. The practical part is the analysis of waste in this area in 2009, 2010 and 2011, which is supplemented by processing the results of a questionnaire created by me.
Description
Citation
ŠVEHLOVÁ, T. Produkce odpadů v Novém městě na Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO