Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na využití umělé inteligence v rozhodování podniku AMD Netolický s.r.o. V rámci této práce jsou definovány problémy a navrhnutá možná opatření, jež povedou v budoucnu ke zlepšení stávající situace firmy ve výběru vhodného dodavatele. Mezi hlavními prvky, jež jsou v práci využity, patří fuzzy logika, analýza a expertní systémy.
Master's thesis is focused on the utilization of artificial intelligence in decisionmaking (process) of company AMD Netolický Ltd. Within this thesis are defined problems and proposed possible measures that will in the future lead to improvement of actual situation of company in the selection of suitable supplier. Among the principal elements, which are used in the thesis belongs fuzzy logic, analysis and expert systems.
Description
Citation
SEDLÁČEK, J. Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO