Model internetového obchodu pro multimediální oblast

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením návrhu internetového obchodu s knihami. Součástí práce je popsání teoretických poznatků z oblasti internetového obchodování, analýza současné situace a trendy v oblasti knih a jejich prodeje, návrh modelu internetového obchodu a změn ve firmě po jeho zavedení včetně ekonomického zhodnocení.
This master’s thesis is concerned with the creation of a proposal of internet bookshop. It consists of theoretical findings of internet shopping, analysis of present situation as well as trends in the book area. The goal of my diploma thesis is to project a model of internet shop including necessary changes in company's structure and finally the economical summary of the project.
Description
Citation
SEDLÁŘ, V. Model internetového obchodu pro multimediální oblast [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jan Hejátko, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO