Trakční střídač 2,5kW pro asynchronní motor elektrického zahradního traktoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem výkonového trojfázového střídače pro asynchronní motor malého zahradního traktoru. Jedná se o volbu napěťové hladiny stejnosměrného meziobvodu, dimenzování silového obvodu, budičů výkonových tranzistorů, implementaci měření, ochran a procesorového řízení. Celý návrh dospívá do návrhu desky plošných spojů v programu EAGLE a následnou výrobu. Přitom si ověříme správnost teoretického návrhu a funkčnost.
This thesis deals with the proposal of power 3-phase DC/AC inverter for an induction machine of small garden tractor. It concerns the choice of a voltage level of DC link, dimensioning of the power circuit, drivers for power transistors, implementation of metering and protection and also processor driving. The whole thing ends at proposal of PCB in the software program called EAGLE and PCB manufacturing. So we also check if the theoretical calculations are correct and if the whole drive works.
Description
Citation
KRIST, P. Trakční střídač 2,5kW pro asynchronní motor elektrického zahradního traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student se v práci zabýval návrhem trakčního střídače pro pohon s asynchronním motorem. Student bez výjimek splnil zadání. Prezentace je srozumitelná, přehledná a má velmi dobrou úroveň. Otázky oponenta i v diskuzi jsou zodpovězeny bez problémů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO