Studie návrhu opatření proti nepříznivým účinkům povrchového odtoku v k.ú. Štefanov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie erózne odtokových pomerov v nepozorovanom povodí Štefanovského potoka o rozlohe 15,1 km2. Po vyhodnotení súčasného stavu sa spracoval integrovaný návrh proti nepriaznivým účinkom povrchového odtoku v záujmovom povodí.
This thesis is focused to determine water erosion of soil and drain from basin of štefanov stream. The basin of štefanov stream is unobserved with area 15,1 km2. After evaluation of current status is processed integrated design against the adverse effects of surface runoff.
Description
Citation
SABO, R. Studie návrhu opatření proti nepříznivým účinkům povrchového odtoku v k.ú. Štefanov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO