Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-10-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Budapest University of Technology and Economics
Altmetrics
Abstract
This paper presents newly developed polymer-cement composites. The primary binder (cement) was partially substituted by use of blast-furnace slag and high-temperature fly ash. A lightweight aggregate – agloporite (grain size in range 1–2 mm) was used among other components. This porous aggregate is produced from energy by-products (fly ash). Attention was focused on the behavior of the composites when exposed to elevated temperatures (400 °C–1,000°C). The influence of several different methods of temperature decrease was assessed – slow (in furnace 1°C/min) and rapid (laboratory ambient 22°C and water bath 18°C). Specific dimensional changes were determined, including strength characteristics and bulk density.
Článek prezentuje nově vyvinuté polymer-cementové kompozity. Primární pojivo (cement) bylo částečně substituováno využitím vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Mimo jiné bylo využito lehké kamenivo - agloporit (velikost zrna v rozmezí 1-2 mm). Toto pórovité kamenivo je produkováno z vedlejších energetických produktů (popílek). Pozornost byla zameřena na chování kompozitů během expozice zvýšeným teplotám (400 -1000 °C). Byl posuzován vliv různých podmínek chlazení - pomalé (v peci 1 °C/min) a rychlé (při pokojové teplotě vzduchu 22 °C a dále vodní lázni 18 °C).
Description
Citation
Periodica Polytechnica - Civil Engineering. 2017, vol. 61, issue 4, p. 911-919.
https://pp.bme.hu/ci/article/view/9820
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO