Aproximace vlečných křivek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této bakalářské práci bude věnována pozornost požadavkům na pohyb modelového vozidla a na jeho geometrické charakteristiky. Budou zde stanoveny a popsány postupy výpočtu pro definovanou trajektorii směrodatného vozidla. Také zde budou navrženy možné způsoby aproximace trajektorie modelového vozidla kružnicovými oblouky.
In this bachelor thesis, attention will be paid to the requirements for movement of the model vehicle and its geometric characteristics. Methods of calculation for the defined trajectory of a standard vehicle will be determined and described here, as well as possible ways of approximating the trajectory of the model vehicle using circular arcs.
Description
Citation
ONDŘEJOVÁ, B. Aproximace vlečných křivek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO