Návrh stojanu pro montážní zařízení tiskových desek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Úkolem bakalářské práce je úprava rámu montážního zařízení tiskových desek. Zabývá se několika konstrukčními problémy, které v současné době komplikují montáž a výrobu stroje. V úvahu je vzat také požadavek na snížení výrobních nákladů. Při řešení se vychází ze stávající konstrukce montážního zařízení.
The aim of this bachelor’s thesis is modification equipment rack for mounting printing plates. It deals with several design problems that currently complicate the assembly and production machines. One of Requirements is reducing production costs. The solution is based on the current design of the mounting device.
Description
Citation
KOBZA, M. Návrh stojanu pro montážní zařízení tiskových desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO