Management zadluženosti vybraného kraje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a zadluženosti. Analytická část obsahuje charakteristiku Jihomoravského kraje a analýzu a zhodnocení jeho hospodaření a zadluženosti. Poslední část zahrnuje vlastní návrhy řízení zadluženosti Jihomoravského kraje do budoucna.
The diploma thesis deals with the management and the indebtedness of the South Moravian Region in 2010-2016. The theoretical part defines the competence of the region, regional authorities, property of the region, region budget, its incomes and expenditures and indebtedness. The analytical part contains the characteristics of the South Moravian Region and the analysis and evaluation of its economy and indebtedness. The last part includes own proposals for managing the indebtedness of the South Moravian Region in the future.
Description
Citation
SUCHOMELOVÁ, Z. Management zadluženosti vybraného kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
profesorka Pavelková - Co si slibujete od převedení nemocnice Znojmo na akciovou společnost? - odpovězeno profesorka Pavelková - Vycházely Vaše návrhy z nějakých reálných dokumentů? - odpovězeno inženýrka Estélyi - Navrhujete sloučení školských zařízení, z jakých podnětů jste vycházela a jaké výhody spatřujete v tomto návrhu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO