Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce s názvem „Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití“ se zabývá rozdělením nástrojových materiálů se zaměřením na rychlořeznou ocel. Následně je rozebrána problematika rychlořezných ocelí (jejich rozdělení, vlastnosti a použití, chemické složení a v neposlední řadě tepelné zpracování). Poté je rozebrána charakteristika povlakovacích metod (především metody PVD) a závěr bakalářské práce je zaměřen na typy a vlastnosti povlaků nanášených na frézy z rychlořezných ocelí a jejich využití v současné praxi.
This bachelor thesis "Mills from high-speed steel with PVD coatings and their use" deals with tool materials and their distribution (mainly high-speed steel). The problem of high-speed steels is analyzed (their distribution, properties and uses, chemical composition and finally heat treatment). Then the characteristics of the coating methods (mainly PVD) is analyzed. The conclusion of this work is focused on the types of spray coating and the responsibility of the high speed steel mills and their use in current practice.
Description
Citation
ŽILÁK, M. Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Jaké chemické prvky se snaží přední výrobci PVD povlaků vnášet do již známých povlaků a za jakým účelem? Otázka 2: Pro obrábění jakých materiálů se i dnes v hojném počtu používají nástroje z HSS? Otázka 3: Rozeberte více dopodrobna průřez třísky u válcového a čelního frézování. Otázka 4: Co je sousledné a nesousledné frézování - vektory Otázka 5: Koeficient řezivosti 1,3. Otázka 6: Kdy použijete sousledné frézování a kdy nesousledné? Otázka 7: Překročení teploty stanovené pro daný povlak. Otázka 8: Vysoká kalící teplota pro danou ocel. Otázka 9: Cíl a přínos bakalářské práce. Otázka 10: Co je indukce? Otázka 11: Testy řezivosti a obrobitelnosti materiálů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO