Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí vývoj.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of financial situation of selected compa-ny in the years 2012 to 2016. Specifies the methods of financial analysis that are per-formed. It contains an analysis of the current state of the company and proposals for improving the situation for future development.
Description
Citation
ANDRÝSKOVÁ, N. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Hanušová - Hodnocená společnost je dceřinnou společností. Jaký vliv má mateřská společnost na výšku její likvidity a zadluženosti? Zvažovala jste bankovní úvěr, ovlivní výška úroku zisk společnosti? - odpovězeno RNDr. Chvátalová - Na jakou dobu by si společnost vzala bankovní úvěr? Jaké jsou silné a slabé stránky sledované společnosti? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO