Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů ze závislé činnosti se zaměření na dohody konané mimo hlavní pracovní poměr a jejich daňovou optimalizaci. Kromě toho je zde také zahrnuta problematika sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob s příjmy ze závislé činnosti. Práce obsahuje metodiku stanovení základu daně a daňové povinnosti z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně odkazů na příslušnou právní úpravu. Jsou zde zahrnuty modelové příklady s výpočtem optimální daňové povinnosti.
The bachelor thesis deals with the income taxation from employment activity focusing on contracts made outside the main employment and their tax optimization. Among others the issue of social and public health insurance for people with income from employment activity are also included. The thesis contains a methodology for the tax base assessment and the tax liability from the income of individuals including references to the relevant legislation. Sample examples with the calculation of optimal tax liability are included as well.
Description
Citation
ÚLOVCOVÁ, V. Zdanění příjmů ze závislé činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
docent Brychta - Existuje záměr zákonodárce na zrušení institutu dohody o provedení práce. Jaký je Váš názor?- částečně odpovězeno doktor Svirák - Brala jste v potaz variantu solidárního zvýšení daně? - odpovězeno doktor Svirák - V prezentaci jste hovořila o daňových úsporách, kdo realizuje daňovou úsporu - zaměstnavatel nebo zaměstnanec? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO