Komunikační mix podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být zefektivnění marketingové komunikace společnosti
The bachelor thesis deals with the communication mix of the company Kubicek Amis s.r.o. Analyzes communication tools that are currently used for communication and promotion of company. The main contribution of the bachelor thesis should be a more effective marketing communications.
Description
Citation
BEDÁŇ, M. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
otázky vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu otázky oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu doc. Zich - Použil jste velmi zajímavý pojem "ušlé náklady". Co to je? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Proč máte v prezentaci jiný cíl než v zadání a práci? Víte, jak zněl Váš cíl? - nezodpovězeno doc. Zich - Zcela Vám chybí zdroje v analytické a návrhové části. Odkud jste čerpal informace a data? Proč Vám chybí zdroje? - nezodpovězeno doc. Zich - Na str. 35 uvádíte positioning. Co je to positioning? - nezodpovězeno Ing. Schüller - Zaměřujete se na online prezentaci s tím, že navrhujete portfolio Google AdWords, Sklik a Business Manager. Nikde jsem však nenašel analýzu týkající se těchto nástrojů. Proč to tam tedy uvádíte, nebo jak jste to myslel? - nezodpovězeno Ing. Polzer - Proč umisťujete reklamu na frekventovanou křižovatku? - nezodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO