Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané na analýzu už implementovaného informačného systému a návrh zmien, ktoré by mohli zlepšiť efektívnosť a zjednodušiť prácu s informačným systémom.
This bachelor thesis focuses on analysis and solution proposal of information system used by Základná umelecká škola in Považská Bystrica. The first part contains theoretical conclusions. The core of this thesis aims on analysis of the information system which is currently being used and creating solutions that could simplify the information system and make it more efficient.
Description
Citation
HRAŠKO, B. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO