Vícerozměrné regresní modely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této diplomové práce je využití poznatků vícerozměrných regresních modelů v praxi. V první části jsou popsány teoretické základy pro regresní analýzu. Dále se věnujeme teorii tvorby modelu a nelineárním vícerozměrným modelům. V další části práce je popsán reálný problém. Jde o šířku mezery řezu slitin titanu po použití metody elektojiskrové řezání drátovou elektrodou (WEDM). Na tomto problému aplikujeme většinu teoretických poznatků a pomocí softwaru Minitab provedeme regresní analýzu. Data budeme analyzovat z různých pohledů a vytvoříme několik vícerozměrných regresních modelů. V poslední části shrneme výsledky získané regresní analýzou.
The subject of this diploma thesis is the use of knowledge of multidimensional regression models in practice. The first part describes the theoretical basis for regression analysis. Then further we focus on modeling theory and nonlinear multidimensional models. The next part describes a real problem. This is the width of kerf of titanium alloy using wire electrical discharge machining (WEDM). We apply most of the theoretical knowledge to this problem, and we use regression analysis using Minitab software. We will analyze the data from different perspectives and create several multidimensional regression models. In the last part we summarize the results obtained by the regression analysis.
Description
Citation
HRUBEŠOVÁ, G. Vícerozměrné regresní modely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Ivana Horová, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (člen) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Studentka přednesla prezentaci diplomové práce na téma: Vícerozměrné regresní modely a odpověděla na dotazy oponenta týkající se modelů s mocninami vyšších řádů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO