Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem mé práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je mojím úkolem navrhnout zapojení vybraného napájecího čerpadla v okruhu s pístovým parním motorem o výkonu 2 kW.
The aim of my work is to research the field of pumping technology, specify the requirements for feed pumps for small energy blocks, determine the types of feed pumps and their properties. The next task is to design a connection of a selected feed pump in a system with a piston steam engine with a power of 2 kW.
Description
Citation
HOLČAPEK, J. Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Neuspokojivě zodpovězeny otázky oponenta. V průběhu rozpravy byly položeny následující otázky: Jakým postupem bylo stanoveno množství napájecí vody pro daný parní stroj? - nezodpovězeno Z čeho vychází část o požadavcích na napájecí čerpadla? - nezodpovězeno Co je ventil s minimálním průtokem o kterém jste hovořil v prezentaci? - nezodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO