Technologie zpracování plastů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím stroje a jejich částem, samotnému vstřikovací-mu procesu, vadám vznikající špatnou optimalizací vstřikovacího procesu a speciálním meto-dám vstřikování.
This work is a literary research focused on plastics processing technologies with emphasis on injection moulding technology. From this field it is focused on materials suitable for injection moulding, moulding machines and parts of it, injection moulding process, defects emerging because of wrong optimalization of injection moulding process and special techniques of injec-tion moulding.
Description
Citation
KUBÍČEK, F. Technologie zpracování plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Zkušební komise byla seznámena s obsahem bakalářské práce. Student odpověděl na dotazy oponenta a zkušební komise. Otázky: 1. Jaké konkrétní plasty jsou vhodné pro stříkání? 2. Jak se posuzuje smrštění u plastů? 3. Jak se odstraňují vady vzniklé vnitřním pnutím? 4. Jak se vyrábí vícebarevný výstřik?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO