Design měřiče tloušťky laku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá designem přístroje určeného k měření tloušťky laku. Cílem práce je navrhnout přístroj, který je vzhledově atraktivní a zároveň má vhodně řešenou ergonomii. Výsledkem práce je zařízení do ruky, které vychází z tvaru pera. Úchopové časti jsou navrženy z měkčeného plastu a tlačítka jsou vhodně rozmístěna. Celý přístroj je vyveden v elegantním designu inspirovaným automobilovým průmyslem. Jednotlivými přínosy pro tuto oblast mohou být především tyto věci. Kompaktní tvarování, využití nejmodernějších technologií, jmenovitě USB typu C, elektronický gyroskop nebo Transreflexní LCD display. Celkovým přínosem práce, je odlišný nový pohled na zažitý design a celý koncept měřících zařízení.
This bachelor thesis deals with the design of a device designed to measure the thickness of the paint. The aim of the thesis is to design a device that is visually attractive and has a well-designed ergonomics. The result of the work is a hand-held device that comes out of the shape of a pen. The grip parts are designed from soft plastic and the buttons are appropriately spaced. The whole device is designed in an elegant shape inspired by the automotive industry. Particular benefits for this area can be, above all, these things. Compact shaping, using the latest technology, namely USB type C, electronic gyroscope or Transreflex LCD display. The overall benefit of the work is a different new look at the traditional design and the whole concept of measuring devices.
Description
Citation
RZYMAN, M. Design měřiče tloušťky laku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) Mgr. Svatopluk Řezníček (místopředseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) Ing. David John (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy oponenta. akad. soch. Josef Sládek, ArtD.: Dotaz: Proč není stojánek využit jako nabíjecí stanice? Mgr. Svatopluk Řezníček: Dotaz na práci s přístrojem v nepřístupných místech. Mgr. Svatopluk Řezníček: Dotaz na hmotnost přístroje. Ing. David John: Dotaz na velikost a tvarování přístroje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO