Investování do burzovně obchodovatelných akciových titulů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na fundamentální analýzu zvolených akciových firem konkrétního odvětví využitím různých analytických finančních ukazatelů za účelem sestavení investičního doporučení modelovému podílovém fondu.
The thesis aims on fundamental analysis of selected share companies of the specific branch using various analytical financial indicators and models for a purpose of creating and investment recommendation for a modeled mutual fund.
Description
Citation
SVOBODA, D. Investování do burzovně obchodovatelných akciových titulů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězena v plném rozsahu poznámka prof. Rejnuš: Část připomínek z posudku vedoucího byla během prezentace odstraněna Ing. Bočková: Zařazujete navrhované společnosti do portfolia investiční společnosti jako dividendový titul? - opovězeno v plném rozsahu doc. Doskočil: Mohl byste vysvětlit, jak jste stanovil váhy v rámci bodovací metody, kterou máte v práci na straně 56? - odpovězeno částečně doc. Doskočil: Uvedl jste bodovací metody i v teorii? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO