Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr akciových společností pomocí fundamentální analýzy. V teoretické části je vysvětlena strukturu investičních fondů sídlících v České republice, jednotlivé strategie fondů, popis finanční analýzy a její členění. V praktické části jsou vybrané společnosti analyzovány pomocí metod mezipodnikového srovnávání a bankrotního modelu. Na závěr je sestaveno investiční doporučení pro management fondu kvalifikovaných investorů.
This bachelor thesis is focused on choosing of stocks by fundamental analysis. The structure of the investment funds founded in the Czech republic, strategies, financial analysis and their structure are explained in the theoritical part. Companies are analysed by intercompany comparation and bankruptcy model. In the end of the bachelor thesis is created the investment recommendation for management of the fund qualification investors.
Description
Citation
POCHYBA, D. Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Ing. Bočková: Jste si vědom, že práce má některé nedostatky? A víte jaké? - odpovězeno částečně připomínka Ing. Bočková: Nedostatky v práci jsou v oblasti grafické úpravy. Nedodržel jste zásady formátování, které udává směrnice. Čímž jste snížil hodnotu výstupu. doc. Doskočil: V práci popisujete čtyři kritéria, ale ve chvíli výběru zde uvažujete pouze kapitalizaci. Chápu to správně? - odpovězeno v plném rozsahu doc. Doskočil: Udával jste jednotlivým kritériím, které v práci zmiňujete, odlišné váhy? - odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO