Design poloautomatického jistítka a karabiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh poloautomatického jistítka a karabiny. Práce se zabývá analýzou současných produktů, jejich technickým a ergonomickým řešením a následným návrhem nového produktu a jeho testováním. Cílem práce je navržení nového produktu s důrazem na ergonomii, funkčnost a technologii výroby.
The bachelor thesis is focused on the design of tubular belay device and carabiner. The thesis deals with the analysis of current products, their technical and ergonomic solutions and the subsequent designing and testing of the new product. The aim of the thesis is to design a new product with an emphasis on ergonomics, functionality and production technology.
Description
Citation
PAŠKA, T. Design poloautomatického jistítka a karabiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Rajlich (předseda) akad. soch. Tamara Buganská (místopředseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl níže uvedené dotazy: Ing.Haltof: 1.) Existuje nějaká norma popisující napětí vznikající v těchto typech zařízení, pokud ano, tak proč není uvedena v závěru práce? - Zodpověděl 2.) Proč jste nanavrhl jiné barevné varianty, proč jste se nechal omezovat řešením designu zadavatelem v případě firemného subejktu Ocun? - Zodpověděl 3.) Proč nejsou dynamické zkoušky karabin ale statické? - Zodpověděl 4.) Zdůvodněte rozdělení jistítek - Zodpověděl Doc. Vrbka: 5.) Jak je karabina namáhaná? - Zodpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO