Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje buňce a jejímu přežití v různých prostředích. Dále se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální analýze popsané několika metodami. Je zmíněno využití vývojové platformy Arduino s bezdrátovým přenosem dat pro vizualizaci v mobilní aplikaci. Též je zmíněno, jakými metodami je měřeno pH látek. Praktická část se věnuje samotné konstrukci mikrofluidního systému s využitím Arduina, chytrého mobilního telefonu a vyvinuté aplikace zahrnující řízení průtoku kapaliny a vizualizaci měřených veličin.
This thesis discusses the construction of Microfluidic systems for a microscope. The theoretical part of this thesis deals with cell and its survival in the environment. Furthermore, light, light’s behavior and optical spectral analysis in some methods is discussed. Also, the use of the development platform Arduino with wireless data transfer for data visualization is mentioned. Methods for measuring pH are mentioned as well. The practical part is dedicated to the construction of the Microfluidic system with the use of Arduino, smart mobile devices and a developed mobile application including controlling liquid flow with the measured data visualization.
Description
Citation
MELOUN, J. Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MHA. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Komise shledala zásadní formální a odborné nedostatky v odevzdané bakalářské práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO