Počítačová grafika: Malba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept digitální malby, její požadavky na technické a programové vybavení počítače, a následně popsat různé nástroje a techniky, kterých digitální malba využívá. První kapitola se zabývá pojmem estetiky jak v tradičním, tak i v počítačovém umění, popisuje historický přehled vývoje digitálního umění a zavadí koncept metamodernismusu v umění. Druhá kapitola je zaměřená na malířské techniky (podle uměleckých směrů), které se používají v tradiční a digitální malbě a jsou podporované příklady. Otázky vyjádření emocí prostřednictvím digitálních nástrojů, psychologie vnímání obrazů a role počítače v procesu tvorby jsou rovněž podrobně popsané v rámci druhé kapitoly. Třetí kapitola se týká metody nefotorealistického zobrazování digitálního obrazu ve stylu abstraktní stylizace. Na tomto základě vytvořen manuál pro začátečníci editorů Stylize, který je také součástí třetí kapitoly.
The aims of the bachelor‘s thesis are to frame the concept of digital painting, its hardware and software requirements and to describe tools and techniques of digital painting. The first chapter deals with general concepts of aesthetics in traditional and computer art, provides a historical survey of the evolution of digital art and establishes the concept of metamodernism in art. In the second chapter, art techniques both digital and traditional are described and supported by examples according to painting styles and art movements. The question of expressing emotions in digital painting and psychology of image perception are explained from a digital and traditional artist’s viewpoint. Moreover, the role of the computer in a creating process is determined. The third chapter focuses on the non-photorealistic rendering method of creating artwork in an abstract stylisation style on the ground of the Stylize editor and the manual for this editor (beginner level) is provided as well.
Description
Citation
BOBYLEVA, E. Počítačová grafika: Malba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) PaedDr. Alena Baumgartnerová (místopředseda) Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student samostatně prezentoval svou bakalářskou práci dobrou angličtinou a pohotově zodpověděl všechny kladené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO