Analýza citlivosti lidského sluchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. V souvislosti s tím je popsáno nastavení zvukového výstupu telefonu, který je nastaven pomocí realizované kalibrační jednotky. V další části je popsána metodika měření a zpracování naměřených dat. Dále je provedeno statistické vyhodnocení naměřených výsledků pro měření na skupině probandů a pro měření na jednom vyšetřovaném v průběhu několika dní. Poslední část práce se zabývá diskuzí získaných výsledků, které vyvrací hypotézu o změně v citlivosti sluchu.
Bachelor thesis aims to evaluate changes of sensitive human hearing through created mobile application. According to obtained teoretical knowledges mobile application provide audiometrical measurements. In connection with this is described adjustments of sound outcomes of mobile, which is set in pursuance of calibrate unit. In the next part is described methodics of measuring and processing measured data. Static evaluation is processed on collected measured data from one proband and group of probands. Measurements on one proband were repeated for couple of days. The end of this thesis discusses about obtained results, which challenges the hypothes about sensitivity of hearing.
Description
Citation
TINKA, D. Analýza citlivosti lidského sluchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. položil otázku jakým způsobem probíhá testování a zda je možnost testovat každé ucho zvlášť. Mgr. Erik Staffa, Ph.D. položil otázku zda používáte vlastní sluchátka, nebo stejná sluchátka jako u audiometru. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO