Úsporné zabezpečovací zařízení s modulem (Espressif) ESP8266/ESP32

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na vhodnou cloudovou službu a e-mail. Teoretická část je zaměřena na problematiku Internetu Věcí, cloudové služby a popis jednotlivých komponent zařízení. Druhá část práce se zabývá návrhem schéma zapojení, řídícího programu a výpočtu spotřeby zařízení. Třetí část je již zaměřena na praktickou realizaci navrženého zařízení, návrh a tvorbu desky plošných spojů, ochranné krabičky pro zařízení, programování, vytvoření cloudového kanálu pro vizualizaci nasbíraných dat a měření spotřeby konečného zařízení.
Bachelor's thesis discusses the design and realization of low-energy security device using Wifi module ESP32. The device will detect the opening of door/window/space by using magnetic contact and this event will be reported on appropriate cloud service and by e-mail. The theoretical part is focused on the Internet of Things problematics, cloud services and description of individual components of the final device. Second part of thesis is focused on designing of the linkage scheme, control program and calculation of power consumption of the device. Third part is already focused on practical realization of the designed device, designing and creation of printed circuit board and security box, programming, creation of the cloud channel that will visualize collected data and measurement of power consumption of the final device.
Description
Citation
ONDRÁČEK, P. Úsporné zabezpečovací zařízení s modulem (Espressif) ESP8266/ESP32 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
V kapitole 2.1.3 je zmíněna pseudostatická RAM. Jaké jsou její vlastnosti, výhody a nevýhody? Student částečně zodpověděl otázku. Vysvětlete účel použití rezistorů R9 a R11 v zapojení na obr. 4.4. Student zodpověděl otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO