Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování obrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť webové aplikácie zamerané na podporu výuky v oblasti počítačovej grafiky, konkrétne filtrácie obrazu, ditheringu, prevzorkovania a konvolúcie krok po kroku. Je v nej vysvetlená teória použitých techník a ich aplikácia v praxi. V poslednej časti práce je popísaný návrh a implementácia jednotlivých aplikácií pomocou jazyka JavaScript.
Main goal of this thesis is to design web applications focused on support of education in field of image processing, specifically image filtering, dithering, resampling and step-by-step convolution. It contains explanation of used methods and their practical application. Final part of the thesis describes design and implementation of each application in JavaScript.
Description
Citation
ŠUŇAL, Š. Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mašek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kříž (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
V kapitole 3.3.1 ve třetí větě prvního odstavce uvádíte, že původní funkci f(x) není možné zpětně rekonstruovat z jejich vzorků. Za jakých podmínek toto tvrzení neplatí? – Student dostatečně vysvětlil otázku, tvrzení uvedené v práci tedy není správné. V rovnici 3.6 a 3.7 uvádíte funkci Gaussovy křivky ve vektorové formě. Jak ovlivní jednotlivé parametry _x, _y a tvar výsledné funkce? Jakou hodnotu parametru jste použil ve Vaší implementaci? – Student použil nevhodné konvoluční jádro pro aplet Simulace znečištění.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO