Konstrukce GSM Motoalarmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací GSM motoalarmu sloužícího jako zabezpečovací systém pro motocykl. Základním zaměřením práce je návrh zabezpečovacího zařízení s ohledem na nízkou spotřebu zařízení během režimu hlídání. Navržené zařízení disponuje především poplachovým vstupem, GSM modulem a sirénou.
This work deals with system design and implementation of GSM motorcycle alarm system serving as alarm system for motorcycle. The general aim is system design of alarm device with reference to low power drain in during the period mode monitoring. The alarm device has got above all alarm input, GSM module and horn.
Description
Citation
RULC, M. Konstrukce GSM Motoalarmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (místopředseda) Ing Antonín Rek, CSc (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací a odpověděl na otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO