Řetězový posunovač

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače pro technologickou výrobní linku. Součástí této práce je vypracovaná technická zpráva s rozborem a výpočtem navrhovaného řešení, s popisem mezních možností řetězových převodů a různých typů řetězů. Přílohou je výkresová dokumentace obsahující sestavný výkres zařízení, podsestavu pohonu s napínáním řetězu a detailní výkres hnacího řetězového kola.
This bachelor thesis deals with the design of the creeper for technological production line. Part of this thesis is the technical report with analysis and calculation of the proposed solution, describing the ultimate possibility of chain drives and different types of chain. Attached to the project is drawing documentation containing the plan of the facility, subassembly drive chain tension and the detailed drawing of the drive chain wheel.
Description
Citation
KADLA, Z. Řetězový posunovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student svou závěrečnou práci neobhájil. V odevzdané práci je řada hrubých nedostatků a práce nedosahuje potřebné úrovně pro její obhájení. Komise rozhodla, že student obhajobje závěrečné práce neuspěl a rozhodla o nutnosti jejího přepracování.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO