Vymáhání pohledávek v zastoupení advokátní kanceláře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá více způsoby vymáhání pohledávek dle platných právních norem. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé způsoby vymáhání. Praktická část je zaměřena na způsoby vymáhání v praxi. Jednotlivé právní kroky a postupy jsou uplatňovány dle platné judikatury. Na základě zkušeností a poznatků je zvolen nejvhodnější postup vymáhání pohledávek a zefektivnění zpracování pohledávek.
This thesis deals with several ways of recovering debts under applicable laws. In the theoretical section explains the different ways of enforcement. The practical part is focused on ways to enforce in practice. The various legal actions and procedures areapplied according to the applicable case law. Based on the experience and knowledgeis chosen the most appropriate procedure recovery and more efficient processing of claims.
Description
Citation
ZÁBRŽ, J. Vymáhání pohledávek v zastoupení advokátní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jan Solař, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO