Vytvoření Vamp pluginu pro aplikaci Sonic Visualiser

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V mojej bakalárskej práci sa venujem získavaniu informácií z hudby, spôsobom, akými je možné ich získavať, aspektom hudobných informácii a tiež samotnej aplikácii daných metód. Následne analyzujem obsahovo orientované metódy na spravovanie hudby a tiež do nich zahrnutú parametrizáciu hudobných nahrávok a zvukového signálu celkovo. Po oboznámení s konkrétnymi parametrizačnými nástrojmi do ktorých budem zrealizovaný Vamp plugin implementovať a ktorými sú Sonic Visualiser a Sonic Anotator, charakterizujem Vamp Plugin a podrobne vysvetľujem prvky jeho zloženia. Po vysvetlení ako dané pluginy a v nich prebiehajúce výpočty fungujú, uvádzam výsledok riešenia danej problematiky, ktorým sú 4 funkčné Vamp Pluginy s funkciou zobrazenia Spektrogramu a Chromagramu s rôznymi nastaviteľnými parametrami, funkciou výpočtu RMS daného signálu s možnosťou segmentácie a tiež funkciou zobrazenia tempa danej zvukovej stopy alebo prípadných zmien v tempe skladby. V neposlednej rade uvádzam možné využitie týchto pluginov v budúcnosti a to v rôznych odvetviach.
In my Bachelor Thesis, I devote myself to obtaining information from music, the way it can be obtained, the aspect of musical information, and the use of the methods themselves. Then I analyze content-oriented music management methods and also include parameterisation of music recordings and audio signal overall. After familiarizing with the specific parameterization tools to implement the Vamp plugin, which are Sonic Visualiser and Sonic Anotator, I characterize the Vamp Plugin and explain in detail its composition. As explained in the manuals and the calculations in progress, the RMS calculation function of the given signal with the possibility of segmentation functions as well as the function of displaying the sound rate or possible changes in the track temperature. Last but not least, we mention the possible use of these supplements in the future and in different sectors.
Description
Citation
PILÁT, P. Vytvoření Vamp pluginu pro aplikaci Sonic Visualiser [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Mgr. Jan Košulič (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Demonstrujte funkčnost svých pluginů. Demonstrujte a popište Vaše části kódu, z kterých jste zkompiloval výsledné pluginy. Ukažte, jak jste vyzkoušel funkčnost Vámi vytvořených pluginů v prostředí Matlab. Důvod hodnocení F: Nebyl schopen okomentovat elementární funkčnost kódů, které prezentoval jako výstup své práce. Práci s vedoucím pravidelně nekonzultoval.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO