Elektronika zábleskového světla velkého výkonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je seznámení s topologiemi spínaných zdrojů menších výkonů a následná aplikace získaných poznatků při návrhu měniče pro nabíjení kondenzátorové baterie fotografického blesku velkého výkonu. Dále práce obsahuje návrh řídící elektroniky s mikrokontrolérem a popis postupu při práci na oživování jednotlivých funkčních bloků.
Point of this thesis is introduction to topology of small power switching power supplies and final application of gained knowledge during development of converter for charging capacitor battery of high power photographic flash. Thesis also contains design of control unit with microcontroller and description of work process of activation individual function blocks.
Description
Citation
FRITSCH, K. Elektronika zábleskového světla velkého výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student v prezentaci seznamuje s použitou výbojkou a její maximální energií záblesku. Dále ukazuje stručné blokové schéma a vstupní parametry pro návrh. Je ukázáno schéma zapojení první verze DC/DC měniče pro nabíjení kondenzátorů, dále ukazuje schéma druhé verze a popisuje problémy při oživování. Popisuje konstrukci transformátoru. Některé argumenty nejsou podložené. Dále je popsán způsob řízení celého zařízení. Ukazuje fotografie hotových DPS a konstrukci kondenzátorové baterie. Jsou ukázány průběhy nabíjení kondenzátorů. Byl překročen vhodný čas pro délku prezentace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO