Laserový zdroj s optovláknovým výstupem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá polovodičovým laserem, jeho částmi a způsobem práce. Taktéž jsou popsány optická vlákna a jejich možnost propojení s laserem. Je popsána problematika napájení a chlazení laserové diody, na čemž je navržena možnost zapojení proudového zdroje laserové diody. Na konci práce je navržen laseroví budič s napájením a příslušnými obvody.
This term project deals with the semiconductor laser components, and how it works. Additionally, there is an optical fiber ant networking with laser. It is written of power and cooling laser diodes and such information suggested the possible involvement of the laser diode. At the end of this work is designed laser´s exciter with charging and adjacent circuits.
Description
Citation
ROUPEC, T. Laserový zdroj s optovláknovým výstupem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. (člen) Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy při řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student nedostatečně odpovídá na dotazy komise. Například: Vpočet průměru nebo popis grafu. Jaký je postup návrhu chladiče.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO