Konstrukce elektrostatických sluchátek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je rozbor elektrostatické technologie reproduktorů, následný návrh a výroba elektrostatických sluchátek, které se vyznačují detailností a čistotou zvuku s jeho věrným podáním při velkém frekvenčním rozsahu. Nedílnou součástí pro tato sluchátka je vysokonapěťový zesilovač pro ověření jejich parametrů, jehož návrh a realizace je v práci popsána. Bakalářská práce se zabývá konstrukcí sluchátek a zesilovače.
The aim of this thesis is to analyze electrostatic technology for loudspeakers and the design of electrostatic headphones which are characterized by the detail and purity of the sound along the frequency range. High-voltage amplifier is an important part of this system due to verifying parameters of the headphones. This design is described below in this work. The thesis deals mainly with the construction of the headphones and amplifier.
Description
Citation
HANOUSEK, F. Konstrukce elektrostatických sluchátek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO