DC/DC step-up měnič se synchronním usměrňovačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V bakalářské práci se budeme zabývat návrhem, optimalizací a následným sestavení stejnosměrného zvyšujícího měniče se synchronním usměrňovačem. Pokusně zjistíme parametry, pro které budeme provádět dimenzování. Následně zvolíme vhodný řídící obvod a vypočteme parametry výkonových prvků měniče, k nimž přiřadíme konkrétní součástky. Poté navrhneme desku plošných spojů, měnič sestavíme a oživíme.
In the bachelor’s thesis we will deal with the design, optimization and subsequent build of the increasing DC converter with synchronous rectifier. Experimentally we find parameters for which we will make the design. Then we choose a suitable control circuit and calculate the parameters of the converter output elements, which assign specific components. After that we will design the printed circuit board, complete and we will renew the converter.
Description
Citation
POSPÍŠILÍK, V. DC/DC step-up měnič se synchronním usměrňovačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Práce je věnována návrhu stejnosměrného měniče ze 6V na 12V. Práce není psána příliš přehledně, po jazykové stránce je spíše horší. Prezentace je spíše méně srozumitelná, až zmatená. Otázky oponenta jsou zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO