Přestavba letounu VUT 051 RAY na dvoumotorovou variantu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem přestavby jednomotorového letounu VUT 051 RAY s elektrickou pohonnou jednotkou na dvoumotorovou verzi letounu s názvem VUT 051 RAY-DUO. V práci byl ověřen rozsah centráží VUT 051 RAY-DUO, dále navržena pohonná jednotka s vrtulí v prstenci, stanoveny výkony letounu a ověřena řiditelnost v režimu selhání jednoho z motorů. Návrh nové pohonné jednotky byl ověřen pevnostní kontrolou závěsů prstence a následně byl sestaven rozpočet na přestavbu.
The master’s thesis is dealt with the design of rebuilding of VUT 051 RAY which is equipped electric powerplant to twin-engine conception named VUT 051 RAY-DUO. In the thesis was verified the range of centre of gravity position of VUT 051 RAY-DUO then powerplant in ducted fan configuration was designed, performances of the airplane were appointed and controllability during fail one of the engines was analysed. The design of new powerplant was verified by strength analysis and then costing calculation was established.
Description
Citation
JÍLEK, J. Přestavba letounu VUT 051 RAY na dvoumotorovou variantu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen) Ing. Robert Theiner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Jaký je vliv prstenců na stranovou stabilitu? Z čeho byla určena účinnost pohonu? Jaké odpory má skutečná vrtule oproti ideálnímu propulzoru? Jaké je nastavení úhlu vrtule?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO