Podnikatelský záměr - založení fitbox centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na založení FitBox centra A&M a to v konkrétní lokalitě města Litovel. Na základě teoretických poznatků pramenů volně aplikovaných do praktické části bude zejména formou analýzy zjišťováno, jaký je současný stav trhu a reálné možnosti pro vybrané podnikání. Kalkulace nákladů bude jedním z hlavních pilířů pro samotné vytvoření návrhu business plánu.
The topic of this thesis is the formation of a business plan for the establishment of the FitBox center A&M in the city of Litovel. Based on the theoretical findings applied into the practical part of the thesis, the current state of the market and the opportunities for establishing the specified business will be determined predominantly via analysis. The calculation of expenses is one of the main pillars for the actual proposal of said business plan.
Description
Citation
ALBRECHTOVÁ, M. Podnikatelský záměr - založení fitbox centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-06
Defence
Otázka vedoucího - nebyly formulovány Otázka oponenta - nebyly formulovány Dodatečné otázky Otázka 1 (doc. Chalupský) Jak budete měřit splnění cílů práce a plánu? Otázka 2 (doc. Chalupský) Proč je produkt nejdůležitější součástí marketingového mixu? Otázka 3 (Ing. Jalůvka) Za jaké období je Vaše kalkulace? Otázka 4 (doc. Lajtkepová) Jak bude Vaše firma generovat zisk? Otázka 5 (Ing. Bočková) Jak se počítá daň z příjmů právnických osob?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO