Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje Vinotéky Jaroslav Rek, která sídlí v Prostějově. Práce analyzuje podnik a jeho okolí s účelem zjištění jeho postavení na trhu a určení konkurenční výhody. Obsahuje takové navržené změny, které by při implementaci do podniku vedly ke zlepšení jeho dosavadního postavení mezi konkurenty.
The purpose of this diploma thesis is a proposal development strategy of the Vinoteka Rek, which is based in Prostějov. Analysis conducted was aimed at research of internal company resources and external environment. The results of the analysis show market position and identifies source of competitive advantage. Diploma thesis contains such proposed changes that would lead to an improvement of its existing position among the competitors.
Description
Citation
OBOŘILOVÁ, T. Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2018-06-06
Defence
otázky vedoucí - odpovězeno otázka oponentky - odpovězeno Ing. Hornungová - Z analytické části práce není patrné, kterou konkrétní likviditu počítáte. Vysvětelete, o kterou likviditu se jedná. Má vybraná společnost stálá aktiva? - částečně odpovězeno doc. Zich - Kde máte naplněné cíle práce, kde máte uvedenou strategii rozvoje? Obecně ji popište. - neodpovězeno doc. Zich - Co jsou to strategické cíle a jaké Vy konkrétně strategické cíle navrhujete pro firmu? - neodpovězeno doc. Zicha - Co je to pro Vás identita firmy a brand? - neodpovězeno Ing. Milichovský - V oborové analýze máte uvedeno, že na daný trh neexistují žádné bariéry vstupu do tohoto odvětví. Opravdu neexistují žádné bariéry vstupu do odvětví? - částečně odpovězeno Ing. Milichovský - V čem firmu ovlivňuje obchodní zákoník? - částečně odpovězeno doc. Doskočil - Definujte metody zpracování dotazníkového šetření. - neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO